Hjemmeside for lokalforeningen i Aalborg

Velkommen til Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds hjemmeside

aalborg

Danmarks-Samfundet blev stiftet den 10 juni 1908 ved et møde på Aalborg Latinskole. Baggrunden var nationens svækkede tilstand som følge en døende forsvarsvilje og Albert-skandalen. Udadtil var faren for krig stadig voksende, så der var grund nok til at starte en national forening.

Vores formål er med baggrund i den danske kulturtradition, at udbrede kendskabet til og anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet

Vi varetager opgaver som afholdelse af fanebærerkurser, forestår højtideligholdelsen af Valdemarsdag i Aalborg samt uddeler Flagprisen.

På Valdemarsdag uddeler vi faner og flag til de foreninger, som efter ansøgning får et sådant bevilget, Ansøgningsskema kan findes her

For at muliggøre uddeling af flag og vores arrangementer sælger vi de små Valdemars flag til foreninger og privatpersoner.Såfremt du ønsker at blive medlem, af Danmarks-Samfundet hjemmeside kan du melde dig ind her 

Print Friendly

Valdemarsdag 15. juni 2018

  Valdemarsfest 2018 på Gammel Torv, Aalborg.   Program: Kl. 18.30 Musicering ved Aalborg Garden, Garnisonens Trommekorps og Aaby Blæserne   Kl. 19.00  Aalborg Kanonlaug skyder Dansk Løsen Danmarks-Samfundets fane rulles ud   Vi synger ”Der er ingenting der maner”   Velkomst v/Lise Pedersen   Festtale Læs mere

Print Friendly

Fanebærekursus 17. maj 2018

Indbydelse til fanebærerkursus Sædvanen tro afholder Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds fanebærerkursus forud for Valdemarsdag den 15. juni for tidligere og nye fanemodtagere. Kurset giver en generel orientering om fanen og dens brug ved forskellige lejligheder. Nye fanemodtagere vil desuden blive orienteret om, hvorledes de skal forholde Læs mere

Print Friendly

Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds uddele Flagprisen,

Igen i år vil Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds uddele Flagprisen, hvorfor alle opfordres til at foretage indstillinger til modtagelsen. For at kunne modtage Flagprisen skal vedkommende forening eller enkeltperson have levet op til formålet med Flagprisen, nemlig at udbrede anvendelsen af Dannebrog enten som flag eller Læs mere

Print Friendly