Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds uddele Flagprisen,

Igen i år vil Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds uddele Flagprisen, hvorfor alle opfordres til at foretage indstillinger til modtagelsen.

For at kunne modtage Flagprisen skal vedkommende forening eller enkeltperson have levet op til formålet med Flagprisen, nemlig at udbrede anvendelsen af Dannebrog enten som flag eller fane. Altså, modtageren skal aktivt have medvirket til, at Dannebrog er blevet anvendt i alle de for vort flag naturlige sammenhænge indenfor en af de i statutterne nævnte kategori.

Blandt de nominerede vil præsidiet udvælge prismodtagerne.

Uddelingen vil finde sted ved en højtidelighed på Gammeltorv den 31. december 2017.

Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds vil gerne have tilsendt nomineringerne ikke senere end den 27. oktober 2017

Major Henrik Westen-Jensen

Julius Posselts Vej 1, D, 3

9400 Nørresundby

e-mail:  hewj@mail.dk

Oversigt over flagprismodtagere 

Print Friendly