Det sker

Valdemarsdag 15. juni 2018

 
Valdemarsfest 2018 på Gammel Torv, Aalborg.
 
Program:
Kl. 18.30
Musicering ved Aalborg Garden, Garnisonens Trommekorps og Aaby Blæserne
 
Kl. 19.00
 Aalborg Kanonlaug skyder Dansk Løsen
Danmarks-Samfundets fane rulles ud
 
Vi synger ”Der er ingenting der maner”
 
Velkomst v/Lise Pedersen
 
Festtale og faneoverrækkelse
v/direktør Mads Sølver Pedersen
 
Vi synger ”Der er et yndigt land”
 
Faneborgen føres af Aalborg Garden og  
Garnisonens Trommekorps gennem byen til Budolfi Kirke
 
Kl. 20.00
 
Flaggudstjeneste i Budolfi Kirke
v/sognepræst Henriette Pedersen
organist Erling A. Thomsen
Print Friendly

Fanebærekursus 17. maj 2018

Indbydelse til fanebærerkursus

Sædvanen tro afholder Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds fanebærerkursus forud for Valdemarsdag den 15. juni for tidligere og nye fanemodtagere.

Kurset giver en generel orientering om fanen og dens brug ved forskellige lejligheder.

Nye fanemodtagere vil desuden blive orienteret om, hvorledes de skal forholde sig i forbindelse med faneoverrækkelsen.

Instruktører vil være Olav Vibild og Robert Møller Christensen.

Kurset afholdes: Torsdag den 17. maj 2018, kl. 19.00 i Gymnastiksalen Aalborg Kaserner, Gl. Høvej 34, 9400 Nørresundby

Vi mødes i Hovedvagten, Gl. Høvej, 9400 Nørresundby og kører derfra til gymnastiksalen på Hvorup Kaserne.

Danmarks-Samfundet håber på en stor tilslutning til kurset, som koster kr. 50,00 pr. person. Beløbet kan indsættes på konto 5079 1594836, eller betales den 17. maj.

Efter kurset vil der bliver serveret en sandwich, øl/vand.

Tilmelding med angivelse af foreningens/kredsens/gruppens eller enhedens navn samt antal deltagere til: Robert Møller Christensen på mail: monaogrobert.m.christensen@c.dk, mobil: 4115 0408 senest den 14. maj 2018.

Der vil i begrænset omfang være mulighed for at låne en fane.

Print Friendly

Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds uddele Flagprisen,

Igen i år vil Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds uddele Flagprisen, hvorfor alle opfordres til at foretage indstillinger til modtagelsen.

For at kunne modtage Flagprisen skal vedkommende forening eller enkeltperson have levet op til formålet med Flagprisen, nemlig at udbrede anvendelsen af Dannebrog enten som flag eller fane. Altså, modtageren skal aktivt have medvirket til, at Dannebrog er blevet anvendt i alle de for vort flag naturlige sammenhænge indenfor en af de i statutterne nævnte kategori.

Blandt de nominerede vil præsidiet udvælge prismodtagerne.

Uddelingen vil finde sted ved en højtidelighed på Gammeltorv den 31. december 2017.

Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds vil gerne have tilsendt nomineringerne ikke senere end den 27. oktober 2017

Major Henrik Westen-Jensen

Julius Posselts Vej 1, D, 3

9400 Nørresundby

e-mail:  hewj@mail.dk

Oversigt over flagprismodtagere 

Print Friendly

Valdemarsfest 2017

Valdemarsfest 2017 på Gammel Torv, Aalborg.

Faner møder op på Toldbod Plads kl. 18.15, hvorefter der marcheres til Gammel Torv, hvor arrangementet afholdes.

Program:

Kl. 18.30

Musicering ved Aalborg Garden, Garnisonens Trommekorps og Aaby Blæserne

Kl. 19.00

Aalborg Kanonlaug skyder Dansk Løsen

Danmarks-Samfundets fane rulles ud

Vi synger ”Der er ingenting der maner”

Velkomst v/Henrik Westen-Jensen

Festtale og faneoverrækkelse

v/Borgmester i Jammerbugt kommune

Mogens Gade

Vi synger ”Der er et yndigt land”

Faneborgen føres af Aalborg Garden og

Garnisonens Trommekorps gennem byen til Budolfi Kirke

Kl. 20.00

Flaggudstjeneste i Budolfi Kirke

v/domprovst Niels Christian. Kobbelgaard

organist Erling Thomsen

Print Friendly

Fanebærerkursus

Sædvanen tro afholder Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds fanebærerkursus forud for Valdemarsdag den 15. juni for tidligere og nye fanemodtagere.

Kurset giver en generel orientering om fanen og dens brug ved forskellige lejligheder.

Nye fanemodtagere vil desuden blive orienteret om, hvorledes de skal forholde sig i forbindelse med faneoverrækkelsen. Instruktører vil være Olav Vibild og Robert Møller Christensen.

Kurset afholdes

Onsdag den 7. juni 2017, kl. 19.00 i Gymnastiksalen

Aalborg Kaserner, Gl. Høvej 34, 9400 Nørresundby

Vi mødes i  Hovedvagten, Gl. Høvej, 9400 Nørresundby og kører derfra til gymnastiksalen på Hvorup Kaserne.

Danmarks-Samfundet håber på stor tilslutning til kurset.

 Efter kurset vil der bliver serveret en sandwich, øl/vand.

Tilmelding med angivelse af foreningens/kredsens/gruppens eller enhedens navn samt antal deltagere til:  Robert Møller Christensen på mail: monaogrobert.m.christensen@c.dk

tlf. 9818 6163, mobil: 4115 0408 senest den 1. juni 2017.

 Der vil i begrænset omfang være mulighed for at låne en fane.

Med venlig hilsen

Birte Johansen

Landssekretær

Kurset er sponseret af Aalborg Flagfabrik

Print Friendly

Stiftende generalforsamling 29. marts 2017

Indbydelse til besøg på Loa og Loa værft samt stiftende generalforsamling.

Du/I indbydes herved til besøg på Loa og Loa Værft samt stiftende generalforsamling for Danmarks-Samfundet, Lokalafdeling Aalborg onsdag den 29. marts 2017 på Loa Værft, Nordre Havnegade 6, 9400 Nørresundby.

Aftenens program
Kl. 1900 Velkomst.
Kl. 1905 Orientering om Loa samt rundvisning på skibet.
Kl. 2000 Stiftende generalforsamling for foreningen Danmarks-Samfundet, Lokalafdeling Aalborg
Kl. 2130 Tak for i aften. 
 
Du kan se Indbydelse til stiftende generalforsamling 29.03.2017
 
Der vil blive serveret kaffe og brød under mødet. Danmarks-Samfundet er grundlagt ved stiftelsen af Aalborg Kredsen den 10. juni 1908. Aalborg Kredsen har i Aalborg Kommune siden forestået flagsalg, gennemførelse af Valdemarsdag med uddeling af flag og faner samt uddeling af Kredsens årlige Flagpris. Kredsen har siden stiftelsen været selvsupplerende og har ca. 40 medlemmer.
 
Det har siden 2005 imidlertid også været muligt for enkeltpersoner, foreninger og virksomheder at tegne medlemsskab af landsforeningen Danmarks-Samfundet. I Aalborg Kommune har ca. 65 personer/foreninger/virksomheder og institutioner gjort dette. På ovenstående baggrund har der siden 2005 været to ”afdelinger” af Danmarks-Samfundet i Aalborg.
 
Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds har på sit årsmøde den 1. marts 2017 besluttet at nedlægge kredsen med henblik på, at styrke og udbygge Danmarks-Samfundets arbejde i Aalborg. Dette er tænkt gjort ved at stifte én samlet lokalafdeling. Det er således hensigten på aftenen, at stifte Danmarks-Samfundet, Lokalafdeling Aalborg – måske af historiske grunde i daglig tale kaldt Aalborg Kredsen. 
Print Friendly

Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds uddeler Flagprisen

Igen i år vil Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds uddeler Flagprisen, hvorfor alle opfordres til at foretage indstillinger til modtagelsen.

For at kunne modtage Flagprisen skal vedkommende forening eller enkeltperson have levet op til formålet med Flagprisen, nemlig at udbrede anvendelsen af Dannebrog enten som flag eller fane. Altså, modtageren skal aktivt have medvirket til, at Dannebrog er blevet anvendt i alle de for vort flag naturlige sammenhænge indenfor en af de i statutterne nævnte kategori.

Blandt de nominerede vil præsidiet udvælge prismodtagerne.

Uddelingen vil finde sted ved en højtidelighed på Gammeltorv den 31. december 2016.

Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds vil gerne have tilsendt nomineringerne ikke senere end den 28. oktober 2016

Statutter flagpris

Oversigt over flagprismodtagere

Formand for Danmarks-Samfundets Aalborg Kreds

Major Henrik Westen-Jensen

Julius Posseltsvej 1, D, 3

9400 Nørresundby

e-mail: marsmerkur@gmail.dk

Print Friendly

Valdemarsfest 2016 på Gammel Torv

Valdemarsfest 2016 i Aalborg.

Program:

Kl. 18.30

Musiceren ved Aalborg Garden, Garnisonens Trommekorps og Aaby Blæserne

Kl. 19.00 

Aalborg Kanonlaug skyder Dansk løsen

Danmarks-Samfundets fane rulles ud

Vi synger ”Der er ingenting der maner”

Velkomst v/formand Henrik Westen-Jensen

Festtale og faneoverrækkelse v/tidl. skoleinspektør Arne Sloth Kristoffersen

Vi synger ”Der er et yndigt land”

Faneborgen føres af Aalborg Garden og

Garnisonens Trommekorps gennem byen til Budolfi Kirke

Kl. 20.00

Flaggudstjeneste i Budolfi Kirke

v/domprovst Niels Chr. Kobbelgaard

organist Margrethe Thestrup Østergaard

Print Friendly

Fanebærerkursus Mandag den 23. maj 2016 kl. 19.00 -21.00

Danmarks-Samfundet, Aalborg kredsen afholder fanebærerkursus:

Mandag den 23. maj 2016, fra kl. 19.00 - 21.00 i gymnastiksalen,

Aalborg Kaserner, Gl. Høvej 34, 9400 Nørresundby.

Vi mødes i Hovedvagten og kører derfra til gymnastiksalen.

Tilmelding med angivelse af foreningens/kredsens/gruppens eller enhedens navn samt antal af deltagere til: Robert Møller Christensen på mail: monaogrobert.m.christensen@c.dk  –  mobil 41 15 04 08

Senest den 17. maj 2016.

Med venlig hilsen

Henrik Westen-Jensen

Formand

Print Friendly