Årsregnskaber

Årsregnskaber

Nedenfor kan ses Danmarks-Samfundets regnskaber for de seneste år. Regnskaberne er revideret af vores revisionsfirma Ernst&Young (EY).

Revisor oplyser, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling, samt at resultatet af foreningens aktiviteter er i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Regnskaberne har ikke givet anledning til bemærkninger.

Regnskaberne er godkendt og underskrevet af Danmarks-Samfundets samlede landsledelse.

Forsider_aarsregnskab1  Årsregnskab 2006
Forsider_aarsregnskab1  Årsregnskab 2007
Forsider_aarsregnskab1 Årsregnskab 2008
Forsider_aarsregnskab1 Årsregnskab 2009
Forsider_aarsregnskab1 Årsregnskab 2010
Forsider_aarsregnskab1 Årsregnskab 2011
Forsider_aarsregnskab1 Årsregnskab 2012
Forsider_aarsregnskab2 Årsregnskab 2013
 Forsider_aarsregnskab2 Årsregnskab 2014
Forsider_aarsregnskab2 Årsregnskab 2015
Print Friendly