LANDSINDSAMLING 2015

Danmarks-Samfundet har i lighed med tidligere år ansøgt om tilladelse til landsindsamling i 2015. Indsamlingen sker ved salg af de små Valdemarsflag.
Som noget nyt er det ikke mere Politimesteren i Glostrup der behandler ansøgningen, men i stedet Indsamlingsnævnet.
Nævnet har godkendt vores anmodning. Det indskærpes dog at flagsalget foregår i overensstemmelse med god indsamlingsskik.
Se Indsamlingsnævnets anerkendelse her.

Print Friendly