Danmarks-Samfundet beholder kongekronen i sit logo

I løbet af foråret blev der arbejdet med en ændring af Bekendtgørelse om kroers, foreningers og virksomheders brug af kongekronen. Danmarks-Samfundet blev opfordret til at indsende bemærkninger til  ændringerne. I de senere udsendte bemærkninger til Bekendtgørelsen fremgik det ret tydeligt, at man havde lyttet til vore bemærkninger. I juni blev Bekendtgørelsen endeligt vedtaget i Folketinget med ikrafttræden per 1. juli. Den 26. juli fremsendte Landsledelsen derfor en ansøgning til Rigsarkivet om fortsat brug af kongekronen i vort logo.

Med vedhæftede fil har vi nu fået tilladelse til at fortsætte med at benytte vort logo med kongekronen.

Det er med stor tilfredshed at Landsledelsen konstaterer, at vort arbejde bar frugt. Hvis vi var blevet pålagt at ændre vort logo, ville det have medført en større udgift for Danmarks-Samfundet.

Se bevet fra Rigsarkivet

Print Friendly