Kategori arkiv: Uncategorized

KALENDER 2017

Danmarks-Samfundet har i mange år udsendt pr. post en kalender til alle vores medlemmer. Fra i år er det af sparehensyn besluttet at kalender for 2017 kun udsendes til alle vore enkelt- og familiemedlemmer. Som noget ganske nyt er kalender for 2017 udlagt her på

Læs mere

Danmarks-Samfundet beholder kongekronen i sit logo

I løbet af foråret blev der arbejdet med en ændring af Bekendtgørelse om kroers, foreningers og virksomheders brug af kongekronen. Danmarks-Samfundet blev opfordret til at indsende bemærkninger til  ændringerne. I de senere udsendte bemærkninger til Bekendtgørelsen fremgik det ret tydeligt, at man havde lyttet til

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE

I den seneste tid har man i adskillige blade, ugeaviser og forskellige fag- og reklameblade kunnet se reklamer for en flagknop med LED-lys, ofte ledsaget af en artikel om at Dannebrog nu kan blive hængende om natten. Danmarks-Samfundet har i den anledning fundet det nødvendigt,

Læs mere

VALDEMARSFESTER 2015

Også i år arrangerer Danmarks-Samfundet rigtig mange flagfester på og omkring  Valdemarsdag den 15. juni 2015. Den første invitation og program er netop modtaget. I Aarhus er årets flagtaler tv-vært Søren Ryge Petersen. De forskellige programmer for de enkelte fester udlægges på denne hjemmeside så

Læs mere

VIDENCENTERETS ÅRSRAPPORT 2015

Danmarks-Samfundets videncenter har i 2014 besvaret en lang række spørgsmål om Dannebrog, f.eks. kan nævnes: Må man flage med Dannebrog på en sort flagstang? Må man flage med Dannebrog i Sverige og hvordan? Må man flage med Dannebrog som en del af et firmalogo? Disse svar

Læs mere

LANDSINDSAMLING 2015

Danmarks-Samfundet har i lighed med tidligere år ansøgt om tilladelse til landsindsamling i 2015. Indsamlingen sker ved salg af de små Valdemarsflag. Som noget nyt er det ikke mere Politimesteren i Glostrup der behandler ansøgningen, men i stedet Indsamlingsnævnet. Nævnet har godkendt vores anmodning. Det

Læs mere

MISBRUG AF DANNEBROG

Må man flage med et orangefarvet flag, der til forveksling ligner et falmet Dannebrog?  I Roskilde har man flaget med et orange flag med et hvidt kors, benævnt orangebrog, som en del af konceptet Go Orange, som byen skulle iklæde sig, så alt blev orange

Læs mere