Kategori arkiv: Uncategorized

Nyhedsbrev nr 3

I nyhedsbrev kan der læses om: Formandens klumme  Skal der Dannebrog på juletræet. Læs nyhedsbreve her  Vi ønsker alle en glædelig jul.

KALENDER 2017

Danmarks-Samfundet har i mange år udsendt pr. post en kalender til alle vores medlemmer. Fra i år er det af sparehensyn besluttet at kalender for 2017 kun udsendes til alle vore enkelt- og familiemedlemmer. Som noget ganske nyt er kalender for 2017 udlagt her på

Læs mere

Danmarks-Samfundet beholder kongekronen i sit logo

I løbet af foråret blev der arbejdet med en ændring af Bekendtgørelse om kroers, foreningers og virksomheders brug af kongekronen. Danmarks-Samfundet blev opfordret til at indsende bemærkninger til  ændringerne. I de senere udsendte bemærkninger til Bekendtgørelsen fremgik det ret tydeligt, at man havde lyttet til

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE

I den seneste tid har man i adskillige blade, ugeaviser og forskellige fag- og reklameblade kunnet se reklamer for en flagknop med LED-lys, ofte ledsaget af en artikel om at Dannebrog nu kan blive hængende om natten. Danmarks-Samfundet har i den anledning fundet det nødvendigt,

Læs mere

VALDEMARSFESTER 2015

Også i år arrangerer Danmarks-Samfundet rigtig mange flagfester på og omkring  Valdemarsdag den 15. juni 2015. Den første invitation og program er netop modtaget. I Aarhus er årets flagtaler tv-vært Søren Ryge Petersen. De forskellige programmer for de enkelte fester udlægges på denne hjemmeside så

Læs mere

VIDENCENTERETS ÅRSRAPPORT 2015

Danmarks-Samfundets videncenter har i 2014 besvaret en lang række spørgsmål om Dannebrog, f.eks. kan nævnes: Må man flage med Dannebrog på en sort flagstang? Må man flage med Dannebrog i Sverige og hvordan? Må man flage med Dannebrog som en del af et firmalogo? Disse svar

Læs mere

LANDSINDSAMLING 2015

Danmarks-Samfundet har i lighed med tidligere år ansøgt om tilladelse til landsindsamling i 2015. Indsamlingen sker ved salg af de små Valdemarsflag. Som noget nyt er det ikke mere Politimesteren i Glostrup der behandler ansøgningen, men i stedet Indsamlingsnævnet. Nævnet har godkendt vores anmodning. Det

Læs mere