Det sker

Nyhedsbrev nr 3

I nyhedsbrev kan der læses om:

  • Formandens klumme
  •  Skal der Dannebrog på juletræet.

Læs nyhedsbreve her 

Vi ønsker alle en glædelig jul.

Print Friendly

KALENDER 2017

Danmarks-Samfundet har i mange år udsendt pr. post en kalender til alle vores medlemmer.
Fra i år er det af sparehensyn besluttet at kalender for 2017 kun udsendes til alle vore enkelt- og familiemedlemmer.
Som noget ganske nyt er kalender for 2017 udlagt her på hjemmesiden til selvprint.
I medfør heraf opfordres foreningsmedlemmer til at hente kalenderen her. Der kan printes alle de eksemplarer man ønsker sig. Man er også velkommen til at linke til kalenderen på denne hjemmeside. Det samme gælder enkelt- og familiemedlemmer der har brug for flere eksemplarer end den tilsendte.

Kalender 2017

 

 

Print Friendly

Danmarks-Samfundet beholder kongekronen i sit logo

I løbet af foråret blev der arbejdet med en ændring af Bekendtgørelse om kroers, foreningers og virksomheders brug af kongekronen. Danmarks-Samfundet blev opfordret til at indsende bemærkninger til  ændringerne. I de senere udsendte bemærkninger til Bekendtgørelsen fremgik det ret tydeligt, at man havde lyttet til vore bemærkninger. I juni blev Bekendtgørelsen endeligt vedtaget i Folketinget med ikrafttræden per 1. juli. Den 26. juli fremsendte Landsledelsen derfor en ansøgning til Rigsarkivet om fortsat brug af kongekronen i vort logo.

Med vedhæftede fil har vi nu fået tilladelse til at fortsætte med at benytte vort logo med kongekronen.

Det er med stor tilfredshed at Landsledelsen konstaterer, at vort arbejde bar frugt. Hvis vi var blevet pålagt at ændre vort logo, ville det have medført en større udgift for Danmarks-Samfundet.

Se bevet fra Rigsarkivet

Print Friendly

OFFICIELLE FLAGDAGE FOR GRØNLAND OG FÆRØERNE

Regeringen har besluttet at indføre officielle flagdage for Grønland og Færøerne. Fremover vil statslige myndigheder flage med det grønlandske flag Erfalasorput på Grønlands nationaldag den 21. juni og med det færøske flag Merkið på Færøernes nationaldag den 29. juli.

grønland      Færøerne
Flagning på de nye officielle flagdage gælder for statens bygninger i hele riget og vores ambassader og repræsentationer i udlandet.
Alle andre myndigheder og private må i henhold til Justitisministeriets bekendtgørelse altid flage med det grønlandske og det færøske flag uden først at indhente tilladelse hos det lokale politi.
Hvis man gerne vil markere de nye officielle flagdage, og ikke har et grønlansk eller færøsk flag  er det selvfølgelig helt i orden at bruge Dannebrog

 

Print Friendly

PRESSEMEDDELELSE

I den seneste tid har man i adskillige blade, ugeaviser og forskellige fag- og reklameblade kunnet se reklamer for en flagknop med LED-lys, ofte ledsaget af en artikel om at Dannebrog nu kan blive hængende om natten.

Danmarks-Samfundet har i den anledning fundet det nødvendigt, at udsende denne pressemeddelelse for at præcisere gældende regler for flagning om natten.

Se pressemeddelsen  klik her

Print Friendly

VALDEMARSFESTER 2015

Også i år arrangerer Danmarks-Samfundet rigtig mange flagfester på og omkring  Valdemarsdag den 15. juni 2015. Den første invitation og program er netop modtaget.
I Aarhus er årets flagtaler tv-vært Søren Ryge Petersen.

scan0008De forskellige programmer for de enkelte fester udlægges på denne hjemmeside så snart de er klar.

Klik på billedet for at se programmerne

Print Friendly

VIDENCENTERETS ÅRSRAPPORT 2015

Danmarks-Samfundets videncenter har i 2014 besvaret en lang række spørgsmål om Dannebrog, f.eks. kan nævnes:

  • Må man flage med Dannebrog på en sort flagstang?
  • Må man flage med Dannebrog i Sverige og hvordan?
  • Må man flage med Dannebrog som en del af et firmalogo?

Disse svar og mange flere kan ses på siden Videncenter under emnet orienteringer.

 

Print Friendly

LANDSINDSAMLING 2015

Danmarks-Samfundet har i lighed med tidligere år ansøgt om tilladelse til landsindsamling i 2015. Indsamlingen sker ved salg af de små Valdemarsflag.
Som noget nyt er det ikke mere Politimesteren i Glostrup der behandler ansøgningen, men i stedet Indsamlingsnævnet.
Nævnet har godkendt vores anmodning. Det indskærpes dog at flagsalget foregår i overensstemmelse med god indsamlingsskik.
Se Indsamlingsnævnets anerkendelse her.

Print Friendly