Hjemmeside for lokalforeningen i Herning

 

herning_forside

Danmarks-Samfundets lokalforening for Herning kommune blev stiftet den 26. September 2013 på hjemmeværnsgården i Herning.
Lokalforeningen festligholder Valdemarsdag den 15. juni, uddeler flag og faner til foreninger og organisationer m.fl., deltager i mindehøjtideligheder f.eks. 5. sep for Danmarks Udsendte, arrangerer fanebærerkurser og medvirker ved rådgivning, information og udstillingsvirksomhed om Danmarks-Samfundet.

Ved kommunalreformen 1. januar 2007 forsvandt amterne, som var hjemsted for det lokale arbejde i Danmarks-Samfundet, og det blev ved landsforeningens repræsentantskabsmøde primo 2005 vedtaget, at der kunne dannes lokalforeninger i de nye kommuner.

Med den ny struktur er der åbnet mulighed for at personer og foreninger kan blive medlem af Danmarks-Samfundet. Det er vigtigt for lokalforeningen at have en kreds af medlemmer, som støtter op om arbejdet for vort flag.

Print Friendly

Valdemarsdag 2017

Herning den 15. juni 2017. Begunstiget af godt vejr fejrede Lokalforeningen Valdemarsdagen sammen med mange medlemmer. Da det i år er Folkemøde på Bornholm, og vore lokale politikere derfor er udvandret dertil, har vi valgt et andet spor til festtaler. Det lykkedes at få DGI Læs mere

Print Friendly

Valdemarsdag 2017.

Vi vil også i år fejre Valdemarsdag. I år foregår det ved DGI huset på Kousgaards Plads i Herning kl. 16.30. Ved denne lejlighed udleveres der en ny fane til Fjelstervang Idrætsforening. Der vil også være indvielse af fanen som Søndre Felding Efterskole modtog tidligere Læs mere

Print Friendly

Mød os i Herning Centret.

Danmarks-Samfundet opretter en informations stand i Herning Centret fredag den 19. maj 2017 fra kl. 14 til 17. Her vil kunne tegnes private medlemskaber lig som foreninger også kan melde sig til. Vi fortæller gerne om vort formål og hvordan vi arbejder for at nå Læs mere

Print Friendly