Det sker

Valdemarsdag 2017

Herning den 15. juni 2017.

Begunstiget af godt vejr fejrede Lokalforeningen Valdemarsdagen sammen med mange medlemmer.

Da det i år er Folkemøde på Bornholm, og vore lokale politikere derfor er udvandret dertil, har vi valgt et andet spor til festtaler.

Det lykkedes at få DGI Midtjyllands formand Lars Egeborg til at holde festtalen. Forpladsen til DGI Huset i Herning blev derfor benyttet til flagfesten.

Efter at Svend Erik havde samlet de fremmødte faner og fanekommandoer, blev de ført frem til festpladsen.

Efter formandens velkomst blev der overrakt en ny fane til Fjelstervang Idrætsforening. Indvielsen finder sted på et senere tidspunkt.

Festtalen blev som anført holdt af DGI Midtjyllands formand, der bl.a. fortalte om flagets betydning for sammenhold og fejring i forbindelse med såvel sportsstævner som velkomsthilsen til vore hjemvendte venner, når de havde været udenlands. Der vil også være mange faner om få uger ved DGI Landsstævne i Aalborg,

Sønder Felding Efterskole var mødt talstærkt op med deres nye fane, som på et tidligere tidspunkt af året var bevilliget udleveret for at kunne være med i idrætsstævner i foråret.

Nu var det så tid til indvielse af denne. Formanden for Danmarks-Samfundets lokalforening slog det første søm i for Hendes Majestæt Dronningen, formanden for DGI Midtjylland slog søm nr. 2 i for Fædrelandet og fanebæreren for Efterskolen slog det tredje søm i for skolen.

Forstander Asbjørn Lyby holdt en takketale og fortalte om fanens betydning som samlingspunkt for skolen.

Formanden sluttede med at takke de fremmødte for den gode modtagelse, de var med til at give de nye faner og et på gensyn om et år.

Endvidere varslede formanden, at 800 året for Dannebrog lokalt vil blive fejret søndag den 16. juni 2019, startende med en festgudstjeneste.

Den øvrige del af programmet er fortsat under udarbejdelse.

Svend Erik førte fanerne tilbage til udgangspunktet.

Print Friendly

Valdemarsdag 2017.

Vi vil også i år fejre Valdemarsdag. I år foregår det ved DGI huset på Kousgaards Plads i Herning kl. 16.30.

DGI Herning
Ved denne lejlighed udleveres der en ny fane til Fjelstervang Idrætsforening. Der vil også være indvielse af fanen som Søndre Felding Efterskole modtog tidligere på året.

Med venlig hilsen.

Jens Vind.

.DSCN5500
Billede: Faneindvielse 1′ Heden 2016.

Print Friendly

Mød os i Herning Centret.

Danmarks-Samfundet opretter en informations stand i Herning Centret fredag den 19. maj 2017 fra kl. 14 til 17.
Her vil kunne tegnes private medlemskaber lig som foreninger også kan melde sig til.
Vi fortæller gerne om vort formål og hvordan vi arbejder for at nå målet.

IMAG0643
På lokalforeningens vegne.

Jens Vind

Formand.

Print Friendly

Valdemarsdag 2016 i regnskyld

15.juni 2016-1 Kort før den programsatte fejring af Valdemarsdagen åbnede himlen i Herning for sluserne.Rådhuset var så venlig at stille kantinen til rådighed for os, i stedet for at vi skulle drukne i regn på selve torvet.
Det ændrede noget på afviklingen, således vi måtte opstille fanerne i lokalet.Lofthøjden gjorde en indmarch umulig,
15.juni 2016-2 Foreningen kunne overrække en ny fane til

1. Hede Herning “Det Danske Spejderkorps”

Endvidere genoverrækkelse af fane til Kibæk Idrætsforening fordi fanestokken var itu.

Festtalen blev lige som sidste år holdt af viceborgmester Kent Falkenvig.

Print Friendly

Valdemarsdag 2016.

Danmarkssamfundet i Herning Kommune markerer igen i år Valdemarsdagen i Herning.

IMG_0574 [1024x768]

Det vil foregå kl. 16:30 onsdag den 15. juni på Torvet i Herning.

Igen i år vil viceborgmester Kent Falkenvig holde festtalen, og vi har den glæde at kunne udleverer en ny fane til 1. Hede Herning, Det Danske Spejderkorps samt en renoveret fane til Kibæk Idrætsforening.

De foreningsfaner vi i tidens løb har foræret, ønsker vi er til stede sammen med fanebærere for at byde den nye fane velkommen til byen.

Ud over fanebærere er alle velkomne til at møde op gøre dagen til en festdag for vor snart 800 år gamle Dannebrog.
Med venlig hilsen og på gensyn på Flagets dag.

Jens Vind

Print Friendly

Valdemarsdagen 2015 på Torvet i Herning

Flot deltagelse ved markeringen af Valdemarsdag.

De fremmødte faner føres und på Torvet i Herning

De fremmødte faner føres ind på Torvet i Herning

I frisk vind, overskyet men tørvejr bød vi velkommen til Valdemarsdag på Torvet i Herning.

Fanerne klar til at modtage foreningens velkomst.

Fanerne klar til at modtage foreningens velkomst.

Hernings viceborgmester Kent Falkenvig sammen med medllemmer fra De Grønne pigespejdere

Hernings viceborgmester Kent Falkenvig sammen med medllemmer fra De Grønne pigespejdere

Viceborgmester Kent Falkenvig holdt festtalen efter der var udleveret flag og fane.

Der gøres klar til faneindvielse

Der gøres klar til faneindvielse

Efter talen var der indvielse af den nye fane til Sankt Johanneslogen

Fanerne føres fra Torvet ad gågaden til Sank Johanneslogen som afslutning. På grund af anden aktivitet var ikke alle med her.

Fanerne føres fra Torvet ad gågaden til Sankt Johanneslogen som afslutning.
På grund af anden aktivitet var ikke alle med her.

Gågaden tog sig smuk ud, trods det kølige vejr.

Gågaden tog sig smuk ud, trods det kølige vejr.

Logen var efterfølgende vært ved et mindre traktement.

 

Print Friendly

Valdemarsdag 2015

Lokalforening Herning har glæden at kunne invitere byen til at deltage i markeringen af Flagdagen mandag den 15. juni kl. 16:30 på Torvet i Herning.

Ansogning220x135
Her vil nogle af de foreninger, der tidligere har modtaget faner fra Danmarks-Samfundet, møde op med deres faner og tage godt imod den ny fane, der denne dag overrækkes til Sankt Johanneslogen Hardia med efterfølgende indvielse. Ligeledes vil vi overrække et flag til Herning FDF´s Fritids- og lejrcentre.

Hovedtaler bliver viceborgmester Kent Falkenvig.

Vel mødt.

Spørgsmål vedrørende flagdagen rettes til formanden Jens Vind.

Print Friendly

Nyheder

Velkommen til Danmarks-samfundets lokalforening Herning.

Om foreningens 2. ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen den 13. april 2015 blev afholdt i Huset på Nørregade 7 i Herning.

Kassereren blev valgt som dirigent.

Bestyrelsens beretning blev godkendt og fra den berettes kort, at der har været to faneindvielser og en overrækkelse af flag.

Vi har haft møde med borgmester Lars Krarup, der har givet et betinget tilsagn om at deltage i flagdagen Valdemarsdag den 15. juni.

Vi havde givet tilsagn om at medvirke til kommunens højtideligholdelse af markeringen af 75 års dagen for Danmarks besættelse. Imidlertid har vi ikke fået anmodning om medvirken.

Der er nu omkring 3 uger tilbage af tidsfristen for indleveringen af ansøgninger om tildeling af faner her i 2015. Se hvordan på vor hjemmeside: danmarkssamfundet.dk/herning

Kontingentet er uændret i det kommende år.

Formanden blev genvalgt og den indkaldte bestyrelsessuppleant Svend Erik Pedersen blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Poul Erik Schroll, der i valgperioden har måtte udtræde.

Som ny suppleant blev valgt Peter Juno Christensen.

Revisoren blev ligeledes genvalgt.

Se den samlede bestyrelse på Hvem er vi.

 

 

Print Friendly